Uslovi prodaje

PosebanPoklon.rs omogućava i organizuje prodaju roba i/ili usluga kao posrednik, u ime Prodavca, putem web stranice www.posebanpoklon.rs, na način da odobrava kupovinu za svoje usluge po regularnim cenama, bez popusta.

Prodavac kao vlasnik robe i/ili usluge se obavezuje da će ugovorene usluge isporučiti na najkvalitetniji mogući način, poštujući sve standarde kvaliteta i savesnog privrednika. Obaveza PosebanPoklon.rs je da po najvišim standardima poslovanja organizuje i vodi prodaju.

PosebanPoklon.rs nije vlasnik, niti u svom vlasništvu ima robu i/ili usluge koje promotivno nudi putem svojih web stranica, pa stoga ne može ni da bude odgovoran za potencijalne pravne i materijalne nedostatke robu i/ili usluge, ili za bilo kakve druge probleme i nedostatke koji mogu nastati prilikom korišćenja robe i/ili usluga koje nudi.

Za sve eventualne nedostatke u vezi sa isporukom ili manjkavosti robe i/ili usluga odgovoran je isključivo Prodavac. PosebanPoklon.rs ni na koji način ne može da bude odgovoran za bilo kakve nedostatke proizvoda ili usluga koje promotivno prodaje.

Vaučer je dokaz o kupovini određene robe i/ili usluga po uspešnom završetku promotivne prodaje i izdaje se na ime Krajnjeg korisnika/kupca ili na ime koje odredi Krajnji korisnik/kupac. Pored imena, vaučeri obavezno moraju da sadrže oznaku-kod, vrstu i model usluge, rok, način, mesto u kom krajnji korisnik-kupac može po uspešnom završetku promotivne prodaje da podnese zahtev za izvršenje prava iz Kupona, a po potrebi i druge podatke.

Za kupovinu bilo koje usluge koju nudi PosebanPoklon.rs od korisnika/kupca se zahteva prethodno otvaranje korisničkog računa tojest, registracija. Otvaranje korisničkog računa je neophodno kako biste imali lagan i jednostavan pristup štampanju vaših porudžbina, pregledu ranijih kupovina i kako biste uređivali vaša podešavanja.

Prava pri realizaciji vaučera:

– Vaučer se odnosi samo na usluge koji prodaje Prodavac, ne i na troškove poštarine ili manipulativne troškove.

– Samo jedan vaučer sme da se koristiti po porudžbini, osim ako drugačije nije odredio sam Prodavac.

– PosebanPoklon.rs i Prodavac nisu odgovorni za izgubljen ili ukraden vaučer.

– Vaučer se ne može kombinovati sa drugim poklon-kuponom, kuponom ili potvrdama trećih lica, promocijama, ne može se reprodukovati niti prodavati, osim u slučaju ako je to izričito određeno u pojedinoj promotivnoj ponudi.

– Valjanost vaučera ističe na datum koji je naznačen na njemu.

Bilo koji pokušaj upotrebe Kupona koji nije u skladu s ovim uslovima i pravilima rezultiraće prestankom važenja tog Kupona.

Registracijom/otvaranjem korisničkog naloga na internet stranici PosebanPoklon.rs smatra se da je korisnik ove Uslove prodaje u celosti pročitao, razumeo i prihvatio.