EXPRESS YOURSELF | Kurs slikanja i crtanja – Posebanpoklon

EXPRESS YOURSELF | Kurs slikanja i crtanja

7200,00 RSD12000,00 RSD

Program kursa slikanj podrazumeva slikanje akrilnim bojama na prepariranom kartonu po predlošku (ili fotografiji), mrtvoj prirodi ili živom modelu, a odabir motiva se vrši u dogovoru sa profesorom. Tokom rada polaznici se postepeno upoznaju sa osnovnim sredstvima likovnog izražavanja kao što su linija, perspektiva, svetlost, senka, boja i kompozicija. Pristup svakom polazniku je individualan i nevezano za trenutni nivo polaznika, ono čemu se teži u svakom pojedinačnom slučaju je kvalitet i studiozan rad na osnovama i razvijanju sopstvenog likovnog izraza.

Brisanje