„VIRTUAL MEDIA TEAM“ D.O.O. (u daljem tekstu: PosebanPoklon.rs) se obavezuje da će čuvati privatnost i tajnost ličnih podataka svih naših kupaca, u skladu sa Zakonom o Elektronskoj Trgovini („Službeni glasnik RS”, broj 41/09).

Ova Izjava o poverljivosti podataka odnosi se na poverljivost podataka koji su korišćenjem internet stranice www.posebanpoklon.rs od strane korisnika, prikupljeni i arhivirani u bazama podataka PosebanPoklon.rs.

Zadržavamo pravo da se izmeni, promeni ili zameni bilo koji deo Izjave o poverljivosti podataka postavljanjem ažuriranja i / ili promene na našem sajtu www.posebanpoklon.rs.

Zbog prirode internet mreže ne možemo garantovati potpunu zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili sa internet stranice www.posebanpoklon.rs  pa stoga nismo odgovorni za bilo kakve eventualne štetne radnje trećih lica koja takve poverljive informacije neovlašćeno primaju i koriste ili neovlašćeno otuđe. Ova Izjava odnosi se samo na korišćenje informacija koje prikupljamo od Vas kao korisnika internet stranice www.posebanpoklon.rs.

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi poverljivosti podataka, ili ako želite da promenite ili ažurirate neke od podataka molimo Vas da nam pošaljete email poruku sa potrebnim informacijama na našu email adresu.

Registracijom / otvaranjem korisničkog naloga na internet stranici www.posebanpoklon.rs smatra se da je korisnik ovu Izjavu o poverljivosti podataka u celosti pročitao, razumeo i prihvatio.